Dark Butterfly

Temat: Muzykoterapia
Muzykoterapia jako dyscyplina stale rozwijająca się, została podzielona ze względu na sposoby jej wykonywania na następujące rodzaje:

* kliniczno-diagnostyczna: w zakres, której wchodzą działania podejmowane przez specjalistów dziedziny medycyny
* naturalna: gdzie podstawowym materiałem muzycznym są dźwięki natury np. szum potoku górskiego, śpiew ptaków, szum morza itp.
* spontaniczna: będąca wyrazem przeżywanych emocji np. mimowolne wystukiwanie rytmu, nucenie, gwizdanie, pstrykanie palcami
* adoptowana: wykorzystująca przypadkowy materiał muzyczny np. nadawaną przez radio
* profilaktyczna: stosowana w celu zapobiegawczym, wykorzystująca odpowiedni materiał muzyczny w celu zaktywizowania lub uspokojenia pacjenta

Elementy muzyki:

* rytm (uporządkowanie materiału muzycznego w czasie)
* melodia (uszeregowanie wysokości dźwięku)
* barwa
* dynamika
* agogika (tempo)
* harmonia (współbrzmienie kilku dźwięków)

Uczestnictwo w muzykoterapii może być bierne i czynne. Bierny udział polega na słuchaniu muzyki proponowanej przez terapeutę. Po części muzycznej następuje zawsze część dyskusyjna Sposób prowadzenia zajęć, dobór utworów i ich zastosowanie, sposób prowadzenia dyskusji jest zależny od wielu czynników, potrzeb pacjentów, oraz celu i etapu terapii. Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia i muzykoterapii jest:

* wzbudzenie zainteresowania muzyką
* opieka nad uczestnikami zajęć
* koordynacja przebiegu zajęć

Muzyka wpływa na:

* napięcie mięśni
* układ krążenia (podwyższa puls)
* działa na układ pokarmowy i oddechowy
* może obniżać próg wrażliwości myślowej
* odpowiednio dobraną muzykę stosuje się w łagodzeniu bólu i w czasie zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych, w położnictwie i ginekologii
* oddziaływanie muzyką stosuje się w chorobach psychosomatycznych, a także w rehabilitacji narządów ruchu

Muzyka aktywizująca: to utwory instrumentalne lub piosenki w umiarkowanym, marszowym tempie. Zaliczamy m.in. takie rodzaje muzyki jak: muzyka rozrywkowa, pop, rock, disco, jazz, muzyka ludowa, hip-hop.

Muzyka relaksująca: to utwory przede wszystkim instrumentalne o zwalniającym tempie, rozpoznawalnej melodii, miękkim brzmieniu, małej dynamice m.in. muzyka poważna, rozrywkowa, elektroniczna.

Zastosowanie:

* utwory najspokojniejsze do zasypiania i relaksu
* utwory spokojne do ćwiczeń oddechowych i rozluźniających, również podczas pracy umysłowej i w czasie posiłków

umiejętność dostosowania właściwie muzyki jest podstawowym warunkiem muzykoterapii, stąd potrzeba znajomości literatury muzycznej.

Cele muzykoterapii:

* uspokojenie, rozluźnienie
* poznanie (cel dydaktyczno-poznawczy)
* zabawa
* poznanie siebie nawzajem
* kulturotwórcza
* wytworzenie za pośrednictwem muzyki równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi

Funkcje:

* muzyka pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów oraz wydobywa i aktywizuje emocje
* poprawa nastroju uczestnika oraz realizacja ćwiczeń zaburzonych sfer psychicznych
* dostarczenie pozytywnych przeżyć uczestnikowi
* pozwala na specyficzne doznania mogące doprowadzić do głębszego zainteresowania muzyką
* upowszechnienie muzyki w społeczeństwie
* wspólne przeżywanie pozytywnych emocji daje szansę na przełamanie barier nieśmiałości, rozładowanie napięcia
* stwarzanie okazji do zabawy dnia Sob 7:16, 24 Paź 2009, w całości zmieniany 1 raz Powrót do góry Wyświetl posty z ostatnich: Wszystkie Posty1 Dzień7 Dni2 Tygodnie1 Miesiąc3 Miesiące6 Miesięcy1 RokNajpierw StarszeNajpierw Nowsze
Źródło: stysiu.fora.pl/a/a,181.htmlTemat: Muzykoterapia - dźwięki, które leczą
Czy zastanawialiście się czym byłoby życie bez muzyki? To bodaj największe źródło inspiracji nie tylko dla artystów wyzwala rozmaite emocje: radość, wzruszenie, melancholię. Nic dziwnego, że tą ogromną energię, jaką wyzwala muzyka zaczęto wykorzystywać w medycynie. W końcu jest naukowo udowodnione, że już dziecko w łonie matki reaguje na dzięki, podobnie jak ludzie znajdujący się w stanie śpiączki.

Muzykoterapia- moda czy lekarstwo?

To nie przypadek, że wchodząc do sklepu, pubu czy restauracji słyszymy przeboje najmodniejszych wykonawców. To powszechna praktyka stosowana w celu zatrzymania klienta. Badania wykazały, że muzyka podnosi również iloraz inteligencji. Szczególne osiągnięcia ma na tym polu muzyka klasyczna, zwłaszcza Mozart. Podobno pod wpływem muzyki rośliny rozwijają się szybciej, zwiększa się także produkcja na fermach i ogólnie w hodowli zwierząt.

Coraz częstsze jest też zastosowanie muzykoterapii w medycynie. Ma ona bowiem wpływ na cały organizm, bywa więc wykorzystywana jako element pomocniczy na salach operacyjnych. Muzykoterapia jest stosowana w wielu dziedzinach medycyny jak anestezjologia, ginekologia czy rehabilitacja medyczna. Zajęcia muzyczne stosowane są w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą z trudnościami wychowawczymi. Wspomagają także profilaktykę i rehabilitację niepełnosprawnych ruchowo oraz umysłowo.

Jak wygląda seans?

Muzykoterapia może być prowadzona indywidualnie jak i w grupie, co zależy od diagnozy, objawów, celu terapii i okresu leczenia. Seans muzykoterapeutyczny trwa ok. 45 minut. Każde zajęcia powinny się składać z trzech faz: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Pierwszą fazą jest odreagowanie , czyli wykonywanie prostych, spontanicznych, dynamicznych ruchów (jak klaskanie czy tupanie) oraz swobodna emisja głosowa przy podkładzie muzycznym. Następnie jest zrytmizowanie - podobnie ćwiczenia jak w poprzedniej fazie, jednak wykonywane wspólnie, co służy zintegrowaniu grup. Następna faza to uwrażliwienie np. samodzielna gra na prostych instrumentach, co ma za zadanie zilustrować stan emocjonalny pacjenta. Relaksacja to ćwiczenia oddechowe w pozycji leżącej lub siedzącej, które mają pogłębić odprężenie fizyczne i psychiczne. Po relaksacji następuje łagodna lub dynamiczna aktywizacja , czyli spokojne lub dynamiczne ćwiczenia w tempie odpowiednio dobranej muzyki. Zajęcia kończą się krótką rozmową na temat odczuć i wrażeń w trakcie zajęć.

Rodzaje zajęć

Zajęcia z muzykoterapii mogą mieć charakter aktywny lub receptywny ( bierny ). Ćwiczenia aktywizujące polegają na ruchu przy muzyce, grze na instrumentach czy śpiewie. Ten rodzaj zajęć uwzględnia również ćwiczenia mowy oraz działania twórcze - Ważny jest dobór materiału muzycznego, który powinien być zgodny z aktualnym stanem pacjenta, jego nastrojem, tempem życia psychicznego czy stopniem pobudzenia psychomotorycznego. Najczęściej do zajęć muzykoterapii proponuję tzw. muzykę żywą, improwizowaną.- mówi Adam Michalski, który zawodowo zajmuje się muzykoterapią. Inaczej wyglądają zajęcia receptywne, gdzie nacisk kładziony jest na umiejętność słuchania muzyki, która wywołuje u pacjentów zróżnicowane reakcje. - Przebieg zajęć receptywnych, dobór utworów, ich zestawianie oraz rodzaj prowadzonej dyskusji zależą m.in. od określenia kryteriów diagnostycznych, celów terapii, wskazań i przeciwwskazań, całego programu leczenia, kolejnych etapów terapii i gustu muzycznego pacjenta- mówi Michalski.

Mozart czy pop?

Przyjęło się uważać, że najbardziej odpowiednia do terapii jest muzyka poważna, jednak obecnie wykorzystuje się każdy rodzaj muzyki, zarówno muzykę marszową, jazz nowoczesny czy muzykę hinduską. Muzyka do celów terapeutycznych może być specjalnie opracowana i skomponowana, np. dźwięki przyrody( muzykoterapia naturalna ), bądź wykorzystująca przeżywane emocje( terapia spontaniczna ). Wyróżniamy także muzykoterapię adoptowaną , wykorzystującą przypadkowy materiał muzyczny(np.: muzykę płynącą z radia)w celu uspokojenia czy relaksu. Odpowiednio dobrana muzyka może uspokoić bądź zaktywizować pacjenta czy też eliminować nieprawidłowe wzorce zachowań i uczyć zachowań społecznie pożądanych.

Rytmika nie tylko dla dzieciaków

Zajęcia umuzykalniające czy popularna rytmika odgrywają szczególnie ważną rolę w i są wręcz niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Muzyka pomaga uczniom z dysgrafią czy dysleksją. Muzykoterapia wycisza dzieci nadpobudliwe oraz aktywizuje ze skłonnościami autystycznymi. Dzieci na takich zajęciach integrują się i poznają.
Poprawia się ich koordynacja wzrokowo- słuchowo-ruchowa oraz kreatywność.
Dzieci aktywnie współtworzą zajęcia zabawowo - rytmiczne np. malowanie czy rytmiczne tworzenie muzyki. Dzieciaki podskakują, naśladują w parach swoje ruchy i mimikę lub wykonują popularnego pajacyka w rytm muzyki.

Efekty muzykoterapii

Muzykoterapia ujawnia i redukuje stres, obniża poziom lęku i uspokaja. Pacjent ma większą motywację do leczenia i rehabilitacji a muzyka odwraca jego uwagę chorego od choroby i uatrakcyjnia mu pobyt w szpitalu. Uczestnikom zajęć poprawia się również kondycja fizyczna, wzrasta siła mięśniowa i ogólna aktywność życiowa.. - Wyróżniamy efekty fizykalne, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego, wzrost siły mięśniowej lub redukcja wzmożonego napięcia mięśni oraz efekty psychiczne: obniżenie poziomu lęku, wzrost aktywności życiowej, pozytywnego nastawienia do życia, lepsza adaptacja w grupie czy łatwość wejścia w stan relaksacji - mówi terapeuta.

Jak się wydaje wyrażanie siebie poprzez muzykę to sama przyjemność. W dodatku skuteczna o czym świadczy coraz większa jej popularność. Muzykoterapia jest dla każdej grupy społecznej i wiekowej, dociera od przedszkoli po domy starców. Choć szczególnie polecana jest osobom chorym( np. na dziecięce porażenie mózgowe) każdemu z nas może poprawić samopoczucie i dodać pewności siebie.


portretkobiety.pl
Źródło: cafemirenium.kylos.pl/viewtopic.php?t=2203